آزاده نامداری به تلویزیون بازگشت

آزاده نامداری، مجری مشهور کشورمان دوباره به تلویزیون بازگشت

آزاده نامداری با انتشار این عکس در اینستاگرامش نوشت: آبان، برنامه ای درباره ی خانومها،جایی که میتوان درباره دغدغه ی خانوم ها گفت وگو کرد واز رنجهایی حرف زد که شاید اینروزهاتریبونی برای بیانش نیست.باخانومهای فعال درحوزه های سیاسی اقتصادی اجتماعی هنری ورزشی و…. این برنامه برای خانومهاست ،برای ماست،دختر،زن،همسر،مادر،مادربزرگ…

آزاده نامداری
آزاده نامداری
آزاده نامداری
آزاده نامداری

/ ستاره ها