اس ام اس های زیبای پاییزی

اس ام اس های احساسی و دلتنگی پاییزی

اس ام اس های پاییزی
اس ام اس های پاییزی

مسافری رسیده از راه با کوله باری از باران و دلتنگی
و طنین آرام گام هایش پیچیده در کوچه‌های شهر
صدایی می‌آید این حوالی
صدای قدم های پاییزهی پاییز
ابرهایت را زود بفرست
شستن این گرد غم از دل من
چندین پاییز باران می خواهدبـهــــار مـــن! بــپــذیــرم بــه شــعـر پـایـیــزی
غــزل غـــزل بــه فــدایت اگـرچــه ناچـیز است
هنــوز بــوی تـــو دارد هـــوای شــعــر و غـــزل
خوشـا که شعـر تو هـمـچون شکـوفه نوخیز استدوباره پاییز
اما نه فصل خزان زرد
دوباره پاییز
اما نه فصل اندوه و درد
دوباره پاییز
فصل زیبای سادگی
دوباره پاییز، موسم شدید دلدادگی!
پاییزت قشنگما را چه به مهتاب که ما تیره و تاریم
در موسم پاییز چونان ابر بهاریم
محبوبه و مینا به کجا ای گل مریم
ما بذر نداریم که یک لاله بکاریمتنهایی نام دیگر پاییز است
هرچه عمیق‌تر برگ‌ریزان خاطره‌هات بیش‌ترمن از شما گفتن تو بدم می آید
عزیزم مرا سرد خطاب نکن
این پاییز میخواهم تا افتادن آخرین برگ
با تو دیوانگی ها کنمآغاز فصل حساسیت ، عطسه ، آویزانی دماغ
یادآوری وحشت از شروع درس و مشق ، آنفولانزا ، پنی‌سیلین
خاطراتی که باید فراموش شود و نمی‌شود ، فکر ، خیال
و هزاران پدیده‌ی قشنگ دیگر مبارک باد !بیا ای همنشین سرد پاییز
به آواهای شب هایم درآمیز
بیا ای رنگ مهتاب بلورین
تو شعری تازه در من برانگیزیک پنجره از ابر بهارم لبریز
لبریزتر از غم غروب پاییز
در محکمه ام نوشت دنیا روزی
تبعید به غربت جنوب پاییز