عکس از سه بازیگر زن هالیوودی که با افزایش سن، جذابیتی دوچندان پیدا کردند

افزایش سن، این بازیگران زن هالیوود را زیباتر کرد

دمی مور که با بازی در فیلم روح به شهرت دست یافت

دمی مور
دمی مور

نیکول کیدمن، که دیگر خبری از موهای فرفری اش نیز نیست!

نیکول کیدمن
نیکول کیدمن

کایلی مینوگ با ملیتی استرالیایی

کایلی مینوگ
کایلی مینوگ

/ ستاره ها