ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی معمار خلاق این آپارتمان لوکس را به جای یک انبار چای قدیمی متعلق به سال 1920 میلادی در سیدنی ساخته است.

این آپارتمان در فضایی به مساحت 300 متر مربع ساخته شده است، دیوار ها سفید و خاکستری رنگ هستند و کفپوش چوبی در نظر گرفته شده است همچنین پنجره قوسی شکل بزرگ نور طبیعی را برای ساختمان فراهم می کند.

در بعضی قسمت ها برای زیبایی بیشتر دکوراسیون دیوار ها همچنان آجری باقی مانده اند، برق کشی خانه با استفاده از لوله های مسی انجام شده که زیبایی خاصی را به خانه بخشیده است.

یکی از ویژگی های این آپارتمان قسمت مخصوصی است که برای پیانو در نظر گرفته شده و صاحبخانه بدون آزار و اذیت همسایه ها می تواند از صدای ساز مورد علاقه اش لذت ببرد.

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است

ژوزفین هرلی انبار قدیمی در سیدنی را به آپارتمانی لوکس تبدیل کرده است