بازسازی آپارتمان قدیمی با استفاده از مواد طبیعی و سیستم برقی شبکه ای

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

” مس و خانه ” نام این آپارتمان بازسازی شده در بوداپست است که متعلق به یک قرن پیش می باشد.

معماران شرکت batlab تنها با استفاده از مواد طبیعی فضای داخلی خانه را مجددا طراحی کرده اند. مرزهای بین فضاهای مختلف دوباره سازمان دهی شده است البته دیوار ها خراب نشدند بلکه مبلمان چند منظوره فضای بین آشپزخانه و ناهار خوری و اتاق نشمین را مشخص کرده اند.

سیستم روشنایی این آپارتمان به صورت لوله های مسی شبکه ای و زیگزاگی در تمام اتاق ها کشیده شده است و بیشتر فضاهای اصلی خانه از جمله آشپزخانه، نشیمن، ناهارخوری و اتاق مطالعه را روشن می کند.

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست

تغییر دکوراسیون و چیدمان خانه قدیمی در بوداپست