بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

خانه مدرن و لوکس بازسازی شده از یک آپارتمان بورژوایی

فرانسوا چامپسور طراح داخلی یک آپارتمان بورژوایی را در نزدیکی محله تروکادرو در پاریس بازساری نموده و آن را به خانه ای مدرن تبدیل کرده است.

این خانه ی 500 متر مربعی از یک طرف به سمت برج ایفل دید دارد و از طرف دیگر به یک حیاط خلوت منتهی می شود. برای تغییر این خانه در مرحله ی اول سقف بلند آن به وسیله ی تخته های چوبی از درخت کاج پوشیده شد. راهرو به سالن پذیرایی و آشپزخانه و اتاق ناهار خوری متصل شد و به این وسیله میزان نور ورودی به این قسمت ها افزایش پیدا کرد.

اتاق ها به رنگ خاکستری رنگ آمیزی شدند، یک پالت آبی رنگ در اتاق خواب تعبیه شده تا فضای دریا را برای ساکنان تداعی کند در پشت این پالت آبی کمد دیواری و تلویزیون تعبیه شده اند.

سرویس بهداشتی با یک دیوار منحنی از جنس سنگ مرمر مشخص شده، کنتراست به وجود آمده بین قطعات چوبی حمام و سنگ مرمر گرمای خاصی را به این قسمت بخشیده است.

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل

بازسازی آپارتمان و تبدیل آن به خانه مدرن با چشم اندازی از برج ایفل