بازیگران مشهور هالیوودی که فرزندشان شباهت زیادی به خودشان دارد + تصاویر

بازیگران هالیوودی مشهور که فرزندشان شبیه خودشان است

جولیان مور و دخترش لیو
جولیان مور و دخترش لیو
ریس ویترسپون و دخترش
ریس ویترسپون و دخترش
جک نیکلسون و پسرش
جک نیکلسون و پسرش
براد پیت و پسرش
براد پیت و پسرش
دمی مور و رامر ویلیز
دمی مور و رامر ویلیز
کیت بکینسال و دخترش
کیت بکینسال و دخترش
کیندی کرافورد و دخترش
کیندی کرافورد و دخترش
ویل اسمیت و پسرش
ویل اسمیت و پسرش
کیت هولمز و دخترش
کیت هولمز و دخترش
اوما تورمن و دخترش
اوما تورمن و دخترش
کلینت ایستوود و پسرش
کلینت ایستوود و پسرش
مدونا و دخترش
مدونا و دخترش
تام هنکس و پسرش
تام هنکس و پسرش
مریل استریپ و دخترش
مریل استریپ و دخترش