ترامپ با گذاشتن این عکس در توئیترش، به خودش تبریک گفت!

عکسی که ترامپ در توئیترش قرار داد و خود را به عنوان رئیس جمهور آمریکا معرفی کرد.

عکس ترامپ در توئیترش بعد از پیروزی در انتخابات
عکس ترامپ در توئیترش بعد از پیروزی در انتخابات

/ ایسنا