ترول های جدید و خنده دار ایرانی

ترول های خفن و جدید ایرانی

ترول جدید و خنده دار برنده شدن مرد بی وفا
سلام عزیزم … من یک ساعت پیش ده میلیارد دلار برنده شدم پاشو چمدون و وسائلتو جمع کن
وااای واقعا ؟؟؟ چمدونو واسه کوه جمع کنم یا واسه ی جنگل ؟
جمع کن واسه خونه بابات !!! پا میشی میای دادگاه طلاقت رو بدم مهریه کذاییت رو هم بدم و خلاص !!!

ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن
ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن

ترول خنده دار فارسی حس من زمان بردن زباله ها دم در
وقتی میخوام کیسه های زباله رو ببرم بیرون …
حس قویترین مردان ایران رو دارم

ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن
ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن

ترول جدید و ایرانی اینترنت چاله ای در میان من و اهداف زندگی ام !!!!
من در حال رسیدن به اهدافم هستم که این چاه بزرگ همیشه جلوم سبز میشه

ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن
ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن

ترول نصب نرم افزار برای مادرم …!!!
کاری که من انجام میدم کلیک روی چند تا دکمه …
کاری که مادرم حس می کنه من دارم انجام میدم یه کار غیر ممکنه !!!

ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن
ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن

ترول خنده دار و فارسی ترس از تاریکی زیر زمین …
من تو زیر زمین دنبال یه چیزی میگردم
آخیش بالاخره پیداش کردم !!!
حالا چراغو خاموش میکنم و خونسردانه بر میگردم بالا …
احساس من در زمان برگشتن هزار تا خونآشام دنبالمن

ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن
ترول خنده دار، ترول خفن 2017، ترول های با حال خنده دار، جدیدترین ترول های خنده دار و خفن

/ نمکستان