خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا + تصاویر

خانه خلاقانه و زیبا ساخته شده از خاکسترهای آتشفشانی

معماران خلاق شرکت معماری 0-co2 sostenibile این خانه ی ساحلی را در منظقه ی جنوب شرقی ایتالیا طراحی و اجرا کرده اند. این خانه براساس قانون مصوب در مجلس که معماری بدون معماری نامیده می شود ساخته شده، هدف این پروژه ساخت خانه های ساحلی در منطقه ی جنوب شرق ایتالیاست.

آنها برای ساخت این خانه از مواد و مصالح محلی و اشکال قدیمی استفاده کردند و در نتیجه یک خانه ی سنتی با انرژی کارآمد را ساختند. این خانه دارای دیوارهای خارجی ضخیم ساخته شده از سنگ “tufo” می باشد که به عنوان خاکستر آتشفشانی باقی می ماند. آنها در یک ماده عایق از مواد محلی قرار گرفته اند که این ترکیب در زمستان انرژی حرارتی زیادی را برای خانه فراهم می سازد.

معماران نقشه برداری با دقت زیادی اندازه و موقعیت اتاق و همچنین اندازه و موقعیت پنجره ها را تعیین کرده اند که به تهویه محیط کمک زیادی می کند.

استفاده از مواد گرم، رنگ های خنثی و مواد طبیعی در داخل خانه احساس آرامش را برای افراد فراهم کرده است.

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا

خانه ساحلی از جنس خاکستر آتشفشانی در ایتالیا