خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی و مبله راحت با تهویه و درجه حرارت مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji در آسیا به عنوان خانه هایی فوق العاده راحت با تهویه، درجه حرارت و نور مناسب هستند که در ژاپن ساخته می شوند.

این خانه های پیش ساخته مبله هستند و راه پله ای دارند که طبقه ی همکف را به اتاق های خواب در طبقه ی بالا متصل می کنند. گفتنی است که مبلمان و صندلی های چوبی به کار رفته در این خانه هم توسط شرکت muji ساخته می شوند.

اتاق های هر خانه با توجه به نیاز مشتری و تعداد اعضای خانواده کم و زیاد می شوند.

فضاهای خالی موجود در این خانه ها جریان هوا را بهبود می بخشد. طبقه ی دوم دارای یک پنکه ی سقفی است که جریان و تهویه ی هوا را در این منطقه بهبود می بخشد.

پانل های خورشیدی به کار رفته بر روی سقف آب گرم خانه را تامین می کنند.

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن

خانه های چوبی muji با تهویه و نور مناسب در ژاپن