خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

اقامتگاه لامان در تگزاس توسط معماران Gruppo برای یک زوج بازنشسته که 40 سال در دانشگاه ایالتی طراحی و هنر تگزاس به تدریس مشغول بودند ساخته شده است.

صاحبان این خانه می خواستند که برای ساختن ساختمان از چوب سرو و بلوط استفاده شده و اتاق هایی در فضای باز، یک باغ مخفی و یک کارگاه مجسمه سازی در اطراف خانه و در حیاط جلویی ساخته شود. در زیر پل ورودی به خانه یک نهر روان است که آب را به مناطق مختلف می رساند.

در این خانه ی سرگرم کننده یک استودیو نقاشی و یک کتابخانه هم تعبیه شده است. نور فضای داخلی توسط پنجره های سقفی و نورگیر های به کار رفته در سقف تامین می شود.

صاحبان خانه علاقه ی زیادی به زندگی در فضای باز دارند به همین دلیل یک زمین ورزش برای دورهمی های سرگرم کننده ی خانواده به این مجموعه اضافه شده است. اتاق خواب استاد و حمام هم به طور مستقیم به یک باغ خصوصی راه دارند.

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس

خانه ی سرگرم کننده ی یک زوج بازنشسته در تگزاس