واکنش اینستاگرامی سیدحسن خمینی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

واکنش اینستاگرامی سیدحسن خمینی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

واکنش اینستاگرامی سیدحسن خمینی به درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی

سیدحسن خمینی به مناسبت در گذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی بعد از حدود یک ساعت پس از درگذشت آیت الله هاشمی رفسنجانی، حال خود را با یک عکس در پیج اینستاگرام خود منتشر کرد.

پیج اینستاگرام سید حسن خمینی ، در صفحه رسمی اینستاگرام خود.