دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

این خانه رنگارنگ در ملبورن، استرالیا طراحی شده که دارای دو دکوراسیون مختلف در کنار هم می باشد یکی مدرن و امروزی و یکی روستایی.

معماران خلاق شرکت آستین مینارد این خانه ی دو طبقه را که دارای دو اتاق خواب می باشد، از نو طراحی کرده اند. هدف از این پروژه بزرگتر کردن فضای زندگی و ایجاد فضایی صمیمی تر و بازیگوشانه بوده است.

کل فضای ساختمان دوباره سازمان دهی شد و در حال حاضر یک آشپزخانه و ناهار خوری در کنار پذیرایی در طبقه ی همکف هستند. طبقه دوم اتاق های خواب، حمام و سرویس بهداشتی، دفتر کار و انباری قرار دارند.

از جمله ویژگی های این خانه سقفی سفید، عایق کارایی عالی، تهویه مناسب و یک مخزن بزرگ آب بر روی پشت بام می باشد.

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی

دکوراسیون رنگارنگ خانه ای در استرالیا بخشی مدرن و بخشی روستایی