زیباترین زنان چینی که در دانشگاه تدریس می کنند + عکس

به گزارش روزنه، دانشجویان چینی فقط برای دیدن استادان زن زیبا در کلاس های فوق برنامه حضور پیدا می کنند!!!
دانشجویان دانشگاه سیچوان در جنوب غرب چین، ظاهرا تنها به انگیزه دیدن استادان زن زیبا، زحمت مطالعه سخت و ساعت ها نشستن در کلاس های فوق برنامه را به جان می خرند.
پس از اینکه عکس هایی از 16 استاد خانم جذاب که در رشته های مختلف دانشگاه تدریس می کنند، در شبکه های اجتماعی چینی پخش شد و پیوسته توسط دانشجویان مختلف دانلود شد، گویا دیدگاه مردم چین نسبت به استادان زن موفق تغییر کرده است، اغلب وقتی از خانم معلم یاد می شود، در ذهن بسیاری، تصویر زنی با چهره سنتی، بداخلاق و سرد شکل می گیرد، اما این حرکت باعث شد این تصویر ذهنی کاملا عوض شود.
قابل ذکر است، به دنبال استقبال شدیدی که در دانلود و مشاهده عکس ها دیده شد، دانشگاه سری دوم عکس ها را مدتی بعد منتشر کرد!
در ادامه تعدادی از عکس های منتشر شده را مشاهده می کنید.

زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین استادان زن چینی
زیباترین استادان زن چینی
زیباترین استادان زن چینی
زیباترین استادان زن چینی
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند

زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند
زیباترین زنان چینی که استاد دانشگاه هستند

اختصاصی روزنه