سر بریده ترامپ در مقابل برج ترامپ در نیویورک + عکس

مخالفان ترامپ، با در دست داشتن سر بریده ترامپ در مقابل برج ترامپ

هزاران نفر از مخالفان دونالد ترامپ در مقابل برج ترامپ در نیویورک تجمع کرده و مخالفت خود را با او ابراز کردند.
معترضان که اکثرا از قشر دانشجو بودند شعارهایی از جمله «ترامپ برو گمشو»، «او رئیس جمهور ما نیست» و «ترامپ را استیضاح کنید» بر سر می دادند.
در تصاویر زیر برخی از معترضان در مقابل برج ترامپ به صورت نمادین سر او را از بدنش جدا کرده و یا او را به دار آویختند.

سر بریده ترامپ در مقابل برج ترامپ در نیویورک

سر بریده ترامپ در مقابل برج ترامپ در نیویورک

سر بریده ترامپ در مقابل برج ترامپ در نیویورک

/ باشگاه خبرنگاران