عکس بهزاد خداویسی و دخترش “تیده آ” در فرانسه

عکس دیدنی بهزاد خداویسی و دخترش در فرانسه

بهزاد خداویسی با انتشار این عکس در کنار دخترش تیده آ در صحه شخصی خود در انستاگرام خود نوشت:
برای دخترم تیده آ ی گل
بهترین ها رو ارزو دارم
برای فرشته ای که معنی اسمش ملکه گلها و هستی بخش گلهاست وهمه زندگی اش را وقف انسانیت و کمک به مردم کرده.
طبعش لطیف و همه کارهایش ظریف و درست است.
از شلوغی وجنجال خودش را دور می کند
به همین خاطر منزلی در کنار مزارع درروستا کرایه کرده و هر روز به مطبش در شهر کوچک نزدیک خانه اش می رود و از جان و دل برای بیمارانش مایه می گذارد.
تیده آ دخترم
دوستت دارم و همیشه هر کاری بخواهی برایت انجام خواهم داد.

بهزاد خداویسی و دخترش
بهزاد خداویسی و دخترش

/ رکنا