عکسی جالب از ملکه 90 ساله انگلیس سوار بر اسب!

اسب سواری ملکه الیزابت 90 ساله کنار رودخانه تایمز

ملکه الیزابت 90 ساله سوار بر اسب
ملکه الیزابت 90 ساله سوار بر اسب

/ ستاره ها