عکس های گلاره عباسی، فقیهه سلطانی و مینا وحید در اکران فیلم نفس

گلاره عباسی، فقیهه سلطانی و مینا وحید در اکران فیلم نرگس آبیار

اکران فیلم نفس به کارگردان نرگس آبیار در پردیس کوروش برگزار شد.

گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی از جمله بازیگرانی بودند که در این اکران حاضر شدند.

عکس هایی از گلاره عباسی, مینا وحید و فقیهه سلطانی در ادامه مشاهده می کنید.

گلاره عباسی
گلاره عباسی
گلاره عباسی
گلاره عباسی
فقیهه سلطانی
فقیهه سلطانی
مینا وحید
مینا وحید
مینا وحید
مینا وحید

/ seemorgh.com