عکس هومن سیدی در ماشین کلاسیکش

عکس جالب هومن سیدی در ماشین کلاسیکش با جمله ای از وودی آلن

هومن سیدی
هومن سیدی

هومن سیدی عکسی از خود درون ماشین کلاسیکش در صفحه شخصی خود در اینستاگرام منتشر کرد.
هومن سیدی با انتشار این عکسی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت:
Woody Allen. در دنیا دو جور آدم وجود داره: آدمای خوب و آدمای بد. آدمای خوب شبا خیلی خوب می‌خوابن، اما آدمای بد… می‌دونین، اونا می‌دونن که از ساعات شب استفاده‌های بهتری هم می‌شه کرد. / رکنا