متلک ترامپ به کیهان! + عکس

ترامپ: فکر نمی کردم بعضی روزنامه های ایرانی اینقدر از انتخابم خوشحال شوند!
روزنامه شهروند در ستون طنز امروز خود به همراهی برخی روزنامه های داخلی با انتخاب ترامپ پرداخت.

متلک ترامپ به کیهان! + عکس