مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

در این مقاله انواع مدل های لامپ های مدرن و با طراحی ساده برای خانه های مدرن را برای شما جمع آوری کرده ایم.

ساختن بعضی از این لامپ ها به قدری ساده است که شما با کمی دانش در مورد الکتریسیته در خانه هم می توانید با وسایل بی مصرف و دور ریختنی آن ها را بسازید.

به عنوان مثال شما با کمتر از 300 دلار هزینه می توانید یک لامپ حلقه ای داشته باشید یا می توانید لامپ هایی با پایه های بتنی بسازید.

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن

مدل های جدید لامپ های مدرن برای خانه های مدرن