مدل مانتوی آنا نعمتی، مهسا کامیابی و جوانه دلشاد در جاودانگی

مدل مانتوهای شیک بازیگران زن مشهور در اکران جاودانگی

اکران فیلم “جاودانگی” در سینما فرهنگ برگزار شد. بازیگران بسیاری برای اکران این فیلم در سینما فرهنگ حاضر شده بودند که در بین آنها آنا نعمتی، مهسا کامیابی و جوانه دلشاد هم حضور داشتند.

به همین بهانه مدل مانتو آنا نعمتی، مهسا کامیابی و جوانه دلشاد را گردآوری کرده ایم.

مدل مانتو آنا نعمتی در اکران فیلم جاودانگی
مدل مانتو آنا نعمتی در اکران فیلم جاودانگی
مدل مانتو مهسا کامیابی در اکران فیلم جاودانگی
مدل مانتو مهسا کامیابی در اکران فیلم جاودانگی

مدل مانتو جوانه دلشاد در اکران فیلم جاودانگی
مدل مانتو جوانه دلشاد در اکران فیلم جاودانگی

/seemorgh.com