خواستگاری از ملکه زیبایی مراکش توسط اردوغان، رئیس جمهور ترکیه + تصاویر

اردوغان از ملکه زیبایی مراکش، ایمان البانی، خواستگاری کرد

خواستگاری از ملکه زیبایی مراکش توسط اردوغان، رئیس جمهور ترکیه
خواستگاری از ملکه زیبایی مراکش توسط اردوغان، رئیس جمهور ترکیه

رسانه های ترکیه تصویری از اردوغان را به همراه ایمان إلبانی و داماد منتشر کرده اند در حالی که اردوغان از او خواستگاری می کند.
اخیرا هم مراد یلدرم گفته بود که با ملکه زیبایی مراکش رابطه برقرار کرده است. / جام نیوز