Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

زنگ هوشمند و مدرن و جمع و جور برای ساختمان های مدرن

Ding نام این زنگ هوشمند و مدرن و ساده است که برای خانه های مدرن امروزی طراحی و تولید شده است.

Ding از دو جزء تشکیل شده است؛ دکمه که توسط فرد پشت در فشار داده می شود، اسپیکر که داخل خانه تعبیه می شود و به شما امکان می دهد تا با گوشی هوشمند با فردی که پشت درب است از هر نقطه ای صحبت کنید.

این زنگ هوشمند و مدرن گزینه های زیادی را در اختیار شما قرار داده است که با استفاده از صفحه نمایش می توانید آن را تنظیم کنید به عنوان مثال شما می توانید صدای اسپیکر را کم کنید که اگر فرزند شما خواب است فقط تماس آرامی را دریافت کنید.

دکمه جمع و جور است پس با بسیاری از چارچوب های درب سازگار است همچنین اسپیکر در هر سطح صافی قرار می گیرد و یا به راحتی بر روی دیوار نصب می شود.

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی

Ding، زنگ هوشمند و ساده برای خانه های امروزی