تعبیر خواب کیف پول و پاره شدن کیف پول نشانه چیست؟

تعبیر خواب کیف پول و پاره شدن کیف پول نشانه چیست؟

تعبیر خواب کیف پول چیست؟

تعبیر خواب کیف پول میتواند نشانه این باشد که شما بزودی فردی را پند و اندرز میدهید بنابراین در زیر تعبیر خواب کیف پول پاره شده را نیز برای شما ارائه داده ایم.

تعبیر خواب کیف پول
ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی کیف پول را همراه با پول‌هایش از دست داده‌ای به این معنی است که شخصی را پند و نصیحت می‌کنی ولی آن فرد توجهی به تو نخواهد کرد.
اگر ببینی کیف پول تو باز بوده وپول هایش بهم ریخته است این خواب نشانه رهایی از مشکلات است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن کیف پول در خواب، علامت آن است که در به نتیجه رساندن وظایف خود، دقت کافی به خرج می‌دهید.
اگر خواب ببینید در کیف پولتان پر از جواهر و اسکناس نو است به این معنی است که با افرادی که سرزنده و دلخوش همنشینی خواهید کرد.

 

تعبیر خواب کیف پول پاره
جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب دیدی کیف پول تو پاره می‌باشد، دلیل بر این است که راز تو فاش می‌شود.
اگر ببینی کیف پول پاره را دوخته‌ای، یعنی راز تو پوشیده و مخفی می‌ماند.

 

آنلی بیتون می‌گوید: دیدن کیف پول کهنه و قدیمی در خواب، علامت آن است که به کارهای سخت و دشوار دست خواهید زد.

 

تعبیر خواب پیدا کردن کیف پول
ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کیف پولی به دست آورده‌ای که در آن پول وجود دارد، تعبیرش این است که به اندازه آن روزی و معاش و مایحتاج زندگانی تو گسترده می‌شود، ولی اگر خالی باشد، تعبیرش برعکس حالت قبلی است

 

تعبیر خواب کیف پول خالی
امام صادق (ع) نیز می‌فرمایند:
تعبیرهای کیف پول خالی عبارت‌اند از:

بدن انسان
راز پنهان
فقر و تنگدستی


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.