مشکلات ژورنال نویسی چیست

مشکلات ژورنال نویسی چیست

مشکلات ژورنال نویسی چیست : ژورنال نویسی با وجود همه مزایایش یک مشکل دارد! خیلی‌ها فقط از ” مفهوم” ژورنال نویسی خوششان می‌آید و تعداد کمی هستند که واقعاً ژورنال نویسی را انجام می دهند. در