اسم دختر با پ جدید و شیک (گلچین اسامی دخترانه خاص با حرف پ)

بهترین نام های دخترانه با حرف پ

اسم دختر با پ

در جدول زیر می توانید بهترین اسامی دخترانه با حرف پ را ببینید تا انتخاب راحت تری برای اسم فرزند خود داشته باشید.

اسم دختر شیک و جدید با حرف پ

پَرَندپروین، حریر ساده؛ گروهی از گیاهان
پَرَندیس(پَرَن + دیس (پسوند شباهت) )، شبیه به پَرَن پَرَن، زیبارو، نرم و لطیف چون پرند
پَرَنساهمانند ابریشم و دیبا؛ زیبا و لطیف
پَرتوشعاعی که از منبع نورانی یا گرما ساطع می شود، درخشش، تلألؤ، روشنایی؛ اثر، تأثیر
پَردیسبهشت؛ فضای سبز و گل کاری شدهی اطراف ساختمان.
پَرنیانپارچه ای ابریشمی دارای نقش و نگار؛ پرده ی نقاشی
پاداشپاداش
پادمیراجاویدان، نگهبان مهر، نگهدارنده عشق
پادنااسم یکی از بخش‌های تابعه شهرستان سمیرم،
پادینادر گویش همدانی به گل پونه یا پودینه گفته می‌شود.
پارامیداپارامیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش پادشاه هخامنشی،
پاردیسپردیس
پارلا(ترکی) به معنی درخشنده و نورانی – درخشنده و نورانی
پارمیداپارامیدا، پارامیس، پرمیس
پارمیسپرمیس، نام دختر بردیا و نوه کوروش بزرگ پادشاه هخامنشی
پارمینتکه یا قطعه‌ای از بلور؛ نام زنِ داریوش.
پارنانام قله‌ای در نزدیکی پل دختر
پارندنیک بختی و فرارونی؛ نگهبان گنج و خواسته
پاشنگخوشه‌ی انگور
پاک سیمااز نام های برگزیده
پاکبانوآناهیتا، بانوی پاک
پاکچهرخوش صورت
پاکدختدختر پاک و عفیف
پاکدلپاکیزه دل، دلپاک، خوش قلب
پاکرخپاکیزه رو، زیبا رو
پاکروزاز نام های برگزیده
پاکرویپاکیزه روی، زیبا روی
پاک‌سیمادارای صورتی پاک و زیبا
پاکفراز نام های برگزیده
پاکنازدارای ناز خوش
پاکنوشپاک نوشنده
پالیزباغ
پامچالگلی زینتی به رنگهای سفید، صورتی، یا نارنجی
پانته‌آپایدار، نگهبان نیرومند، نام همسر آبرداتاس که در زمان کوروش، پادشاه شوش بود
پانتینام همسر آریاسب از سرداران کوروش پادشاه هخامنشی
پانیامحافظ نگهدارنده
پانیذپانید، قند مکرر، شکر، شکر برگ،
پانیککسی که قدمش نیک است، خوش قدم
پایونپیرایه، زیور، آرایش
پاییزهنگام پاییز، برگ ریزان، مجازا دختر زیبا رو
پاییزانهنگام پاییز
پدیدهپدیدار؛ شخص، چیز یا حادثه‌ی چشمگیر.
پرتوفروغ، روشنایی
پرخیدهسخن سربسته
پردیسباغ بهشت
پرسانرم و لطیف مانند پر.
پرستشنیایش، عبادت
پرستوپرنده‌ای سیاه و سفید با بال های باریک که مهاجر است.
پرستوکپرستو، نام اصیل پارسی
پرسونبرهون هاله، خرمن ماه
پرشتپر آرزو
پرگل(به فتح پ) هر یک از گلبرگهای گل
پرمونزینت و آرایش
پرندپارچه ابریشمی
پرنیانحریر ، دیبا
پرواملاحظه، فرصت و زمان پرداختن به کاری، فراغت و آسایش، توجه
پروانهاز نام های برگزیده
پرویننام ستاره‌ای
پریزن زیبا
پری بانواز نام های برگزیده
پری سیمازیبا روی
پریچهرفرشته رو، زیبا مثل پری؛ زیبارو
پریدختاز نام های برگزیده
پریرخپری رو، پری رخسار، خوبروی
پریرویخوشگل، زیبا رو
پریزادفرزند پری، فرزند زیبا
پریسامانند پری
پریساناز نام های برگزیده
پریفامزیبا چهره
پریگونمانند پری
پریماهزیبا چون ماه و پری
پریمرزاز نام های برگزیده
پرینازاز نام های برگزیده
پریوشپری مانند
پگاهسحر، بامداد
پوپک  هدهد
پودینهپونه
پوراناز نام های برگزیده
پوروچیستانام کوچکترین دختر اشوزرتشت
پونهبوته و گلی خوشبو
پیچکگیاهی زینتی که ساقه ای بالا رونده دارد.
پیراستهبا نظم، با آرایش
پیرایهآراسته، آرایش
پیروزهاز سنگ های قیمتی
پیناربه چشمه، سرچشمه

منبع: اسم دختر


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *