تعبیر خواب دزدیدن طلا

تعبیر خواب دزدیدن طلا و جواهرات گرانقیمت چیست؟

تعبیر خواب دزدیدن طلا

بطور کلی تعبیر خواب دزیدن طلا خوب نمی باشد و تعبیر نیکی برای شخص خواب بیننده ندارد و در همه ملت ها دزدین طلا در خواب را به شر و بدی تعبیر میکنند و میتواند برای فرد آفت و بلا را بدنبال داشته باشد.


مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: همیشه وقتی دزد وارد خانه کسی می‌شود به دنبال اشیاء گرانقیمت مانند طلا واز این قبیل می‌گردد. در خواب طلا معنی غم واندوه دارد پس کسی که این‌ها را بدزدد به یقین دوست ما خواهد بود. چون دوست است که از ما غم و ناراحتی را دور می‌کند.


لوک اویتنهاو می‌گوید:  تعبیر خواب دزدیدن طلا: خبرهای بد


محمدبن سیرین گوید: اگر کسی بیند که انگشتری او ضایع شود یا دزد برد، دلیل بود که در کارهای او آفت و دشواری پدید آید.


معبرین چینی گویند: تعبیر خواب دزدیدن طلا  در خواب هشداری است به بیننده خواب که اگر از راه غیرقانونی کسب درآمد کند مورد مجازات شدیدی قرار می‌گیرد.


معبرین غربی گویند:

اگر دزدی در خواب طلا و جواهرات دوست داشتنی شما را دزدید بهتر است شما به اطرافیانتان با دقت بیشتری توجه کنید این خواب نشانه حضور فردی دروغگو در اطراف شماست.

تمام اقدامات لازم را برای یافتن شخص حیله گر اطراف خود انجام دهید در غیر این صورت نمی‌توانید به راحتی در طول شب بخوابید.

دیدن طلاهای دزدیده شده در خواب بیانگر شخصی است که برای بدست آوردن اشیا با ارزش شما طرح ریزی کرده است.

این فرد می‌تواند به طور سهوی رازی که پیش خود دارید را فاش کند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.