تعبیر خواب زرافه از دید معبرین غربی و ایرانی

تعبیر خواب زرافه از دید معبرین غربی و ایرانی

تعبیر خواب زرافه

تعبیر خواب زرافه از دید و نظر معبران بزرگ را برای شما قرار داده ایم دیدن زرافه در خواب معانی بسیار متفاوتی دارد زیرا دیدن زرافه در هر حالتی معانی بسیار متفاوتی با خود بدنبال دارد . بهتر است بدقت تعبیرات زیر را مورد مطالعه قرار دهید.


معبرین غربی گویند:

به طور کلی دیدن زرافه در خواب سمبل و نماد رفاه و آسایش است ولی همواره درباره این نماد و سمبل شبهاتی وجود داشته است.

اگر در خواب خود زرافه مشاهده کردید نشانه این است که در این لحظه شما قادر به ساختن رویاها و برنامه‌های آینده خودتان نیستید.

بنابراین به زمان و برنامه ریزی بیشتری برای رسیدن به اهدافتان نیازمندید. رسیدن به آرزوهای خود را مدت زمانی به حال تعلیق در آورید تا به نتیجه بهتری برسید.


منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

زرافه در خواب دوست احمق و یار ناموافق و ناهمرنگ است که مجالست و مؤانست او سودی ندارد و زحمت می‌آورد چنانچه در خواب زرافه ای ببینید با شخصی رو به رو می‌شوید که دوستی با او نه به صلاح است و نه ممکن اما این شخص کارهای عجیبی می‌تواند بکند و بدایعی از او دیده می‌شود که بیننده را به حیرت وا می‌دارد.

به دنبال زرافه رفتن دو حالت دارد. اگر به قدم و آهسته زرافه ای را دنبال کنید از مردی احمق پیروی می‌کنید که این تبعیت به مصلحت شما نیست ولی اگر در خواب دیدید که به دنبال زرافه می‌دوید، در پی امری محال می‌روید و دست به کاری غیر ممکن و دشوار می‌زنید که آن هم به صلاح شما نیست.

دیدن زرافه در باغ وحش برخورد با چنان آدمی است که گفته شد. آدمی که می‌تواند چند روز فکرتان را به خود مشغول نگه دارد بی آن که تاثیری در زندگیتان داشته باشد. دیدن چندین زرافه در یک محل تماس و برخورد با اجتماع مردمی نادان و جاهل است.


تعبیر خواب زرافه در فضای باز

معبرین غربی گویند: دیدن زرافه در فضای باز نشانه مناسب و مطلوبی برای شما نیست. شریک زندگیتان احساسی که در برابر او دارید را نسبت به شما ندارد و شما به زودی پی خواهید برد که او نسبت به شما بی وفاست. در این زمان ممکن است شما افسرده شوید ولی در آینده خواهید فهمید که دوری از او چندان سخت نیست و آرامش پیدا خواهید کرد.


تعبیر خواب زرافه خم شده

معبرین غربی گویند: دیدن زرافه‌ای که خم شده و یا سر تکان می‌دهد نشانه‌های خوبی را به همراه دارد. شخصی وجو دارد که نسبت به شما نامهربان است البته شما نیز نسبت به او همین رفتار را دارید ولی موقعیت مناسبی برای شما پیش خواهد آمد که به وسیله آن فرد به پیشرفت قابل توجهی دست خواهید یافت شما حتی روی آن شخص حسابی هم باز نمی‌کردید.


تعبیر خواب نشستن بر پشت زرافه

معبرین غربی گویند: اگر در خواب دیدید که بر پشت زرافه‌ای نشسته و او را به حرکت در می‌اورید بیانگر این است که شما مرکز توجه هیچکس جز خودتان نیستید. با دیدن این خواب رابطه شما به بهترین دوستتان برهم خواهد خورد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *