تعبیر خواب ساس و نیش زدن این حشره چیست؟

تعبیر خواب ساس و نیش زدن این حشره چیست؟

تعبیر خواب ساس چیست؟

معمولا ساس حشره ایست که در شب به نیش زدن فرد میپردازد نفسران معبران تعبیر خواب ساس را اینچنین معنی میکنند که شما دارای رقیب  دشمنی کثیف و موذی هستید که در گوشه ای به انتظار نیش زدن شما نشسته است.

ساس حشره ای است که از کک مقداری بزرگ‌تر و مکان زندگی آن میان درز تشک و اجناس چوبی است. این حشره در شب خارج شده و به انسان نیش می‌زند. آن‌ها اغلب در شب فعالیت می‌کنند اما اگر یک هفته از خانه دور باشید، همین که به استراحت بپردازید یا روی مبل بنشینید به سراغ شما خواهند آمد. با این تفاسیر و شناختی که از این نوع حشره و یا حشراتی مشابه به آن وجود دارد می‌توان به تعابیر دیدن آن‌ها در خواب پرداخت.

 

تعبیر خواب ساس
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: ساس دشمنی است کثیف و لئیم و در عین حال ضعیف که زیرکانه آزار می‌رساند و بهره کار شما را می‌برد. در خواب‌های ما معمولاً حشرات دشمنان سفله و ضعیف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات دیگر جدا است زیرا ساس خون می‌خورد، شب‌ها بیرون می‌آید و خوب مخفی می‌شود. غالباً لای وسائل چوبی منزل پنهان می‌گردد هر سمی در او اثر نمی‌کند. ساس در خواب، دشمنی است که بهره کار را می‌برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود می‌آورد.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

خواب ساس، علامت بیماری وخیم و اوضاع نابسامان است، اگر تعداد ساس‌ها زیاد باشد علامت بدبختی است
اگر در خواب ساس‌ها مرده به نظر برسند، نشانه وقوع بیماری و ناراحتی است. اگر ساس‌ها را در خواب زیر پا له کنید و بجای خون از تنشان آب بیرون بزند، نشانه خطر و اتفاقی شوم است.

اگر خواب ببینید ساس‌ها روی دیوار راه می‌روند و شما روی آن‌ها آب جوش می‌ریزید، نشانه بیماری سختی است که شما را پریشان می‌کند. اما به مرگ نمی‌انجامد.

دیدن ساس در خواب، نشانه آن است که گرفتاری‌هایی پیچیده و نفرت انگیز در زندگی شما رخ خواهد داد. افراد خانواده از بی دقتی خدمتکاران عذاب خواهند کشید و احتمال دارد در اثر این بی دقتی‌ها کسی به بیماری مبتلا شود.

 

تعبیر خواب دیدن ساس در اتاق و لباس
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب فقط ساس ببینیم او دشمن است اما اگر ساس را در اتاق دیدیم دشمنی است که در کمین ماست. اگر در لباس بود کسی از افراد خانواده ما هست که نسبت به ما نظر خوبی ندارد.

 

تعبیر خواب ساس در رختخواب
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در بستر بود بیننده خواب باید از جانب همسر خویش بیمناک و نگران باشد.

 

تعبیر خواب کشتن ساس
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

اگر ساس را کشتید بر دشمن چیره می‌شوید.
اگر ساس را کشتید و خون از تنش بیرون زد مالی را که از دست داده‌اید باز می‌یابید.
اگر ساس را کشتید و خون نداشت بر دشمن بدخواه خود چیره می‌گردید اما سودی عایدتان نمی‌شود و فقط امنیت حاصل می‌کنید.
اگر ساس‌های زیاد دیدید دشمنان و بدخواهان زیادی دارید.

برایت می‌‏گوید: کشتن ساس در خواب، بیانگر موفقیت در انجام کارها است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.