تعبیر خواب هدیه گرفتن ساعت

تعبیر خواب ساعت و هدیه گرفتن ساعت چیست؟

تعبیر خواب ساعت چیست؟

ساعت باعث میشود که تمامی کارهای ما روی برنامه و زمان بندی که انجام داده ایم انجام شود تعبیر خواب ساعت دیواری و نواختن آهنگ آن تعبیری جز از دست دادن یک دوست قدیمی و صمیمی ندارد.

پس بنابراین باید منتظر خبر غم انگیزی باشید.


تعبیر خواب ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

در رویاهای ما ساعت دوستی است صدیق که دروغ نمی‌گوید ولی ممکن است اشتباه کند.

ساعت هشداری است به بیننده خواب درباره نقشی که در جامعه و وظیفه ای که از جهت شخص خویش دارد.

اگر دیدید ساعت متعلق به دیگری را برداشته‌اید به کسی خیانت می‌کنید و اگر دیدید کسی ساعت شما را برداشته و باز پس نمی‌دهد حقی از شما ضایع می‌گردد.


خانم ایتانوس می‌گوید: ساعت برای جوان و نوجوان پدر و مادر است که دائم تذکر می‌دهند و می گویند این کار را بکن و این کار را نکن.

کجا بودی؟ و کجا می‌خواهی بروی؟ و باز خواست می‌کنند که چرا دیرآمدی یا وقت کار و مدرسه گذشته است.

برای زن جوان مادر شوهری است دل سوز و مهربان که بر مبنای دل سوزی و علاقه مندی ایراد می‌گیرد و تذکر می‌دهد.

برای مردان جوان کار فرمای سخت گیر و علاقه مند به نظم و ترتیب در کار است و برای مرد احساس مسئولیت نسبت به شخص خودش و جامعه و خانواده.


آنلی بیتون می‌گوید: دیدن ساعت در خواب، نشانه خطر از سوی دشمنان است.


تعبیر خواب هدیه گرفتن و خریدن ساعت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر در خواب دیدید که کسی ساعتی به شما داد یا ساعتی خریدید نشان آن است که با دوست خوبی آشنا می‌شوید که راهنمای شما خواهد شد و تذکرهای مفید می‌دهد و اشتباهات شما را متذکر می‌شود.
 • اگر بیننده خواب ساعت بزرگی مانندساعت برج لندن ببیند خواب او خبر می‌دهد که در تشکیلات عظیمی به خدمت گرفته می‌شود یا وظیفه ای بسیار بزرگ به عهده او محول خواهند کرد.

تعبیر خواب ساعت خراب

منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

 • اگر دیدید که ساعت کار نمی‌کند و خراب است نقصی در کار خودتان هست و در جایی اهمال کرده و قصور کرده‌اید.
 • اگر دیدید صفحه ساعت شما سیاه است و هیچ رقمی بر آن دیده نمی‌شود با مسئله ای بغرنج روبه رو خواهید شد که قادر به حل آن نیستید.
 • اگر دیدید ساعتی را خودتان خراب کردید و نتوانستید دوباره آن را به کار بیندازید دوست خوبی را از خود می‌رنجانید و موجب قطع رابطه صمیمانه ای می‌شوید.

تعبیر خواب ساعت دیواری

آنلی بیتون می‌گوید: شنیدن ضربه‌های ساعت دیواری در خواب، علامت مرگ دوستی است و شنیدن اخبار ناخوشایند.


تعبیر خواب ساعت مچی

مطیعی تهرانی: اگر در خواب دیدید که ساعت همیشگی خویش را به مچ دست بسته‌اید یا در جیب دارید خواب شما می‌گوید در کارهایتان دقت عمل نداشته و روی سهل انگاری و اهمال فرصت‌هایی را از دست می‌دهید.


برایت می‌گوید:

 • دیدن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ دیدار از دوستان قدیمى است.
 • دیدن ساعت مچى در دست خودتان، نشانه‏ انجام کارهاى بیهوده است.
 • دیدن ساعت مچى در دست دیگران، نشانه‏ پیشرفت در انجام کارها است.
 • هدیه دادن ساعت مچى در خواب، نشانه‏ داشتن روزهاى خوب است.

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن ساعت مچی در خواب، نشانه آن است که معاملات شما با پیروزی همراه خواهد بود.
 • اگر خواب ببینید برای دریافت زمان به ساعت مچی خود نگاه می‌کنید، نشانه آن است که کوشش و تلاش‌های شما را در اثر رقابت به شکست می‌انجامد.
 • اگر خواب ببینید ساعت مچی شما به زمین می‌افتد و می‌شکند، نشانه آن است که به اضطراب و پریشانی دچار خواهید شد.
 • اگر خواب ببینید شیشه ساعت مچی شما به زمین می‌افتد، نشانه آن است که در امور زندگی و انجام کارهای خود بی دقت خواهید بود.
 • اگر زنی خواب ببیند ساعت مچی خود را گم کرده است، نشانه آن است که آشفتگیهای خانواده او را ناراحت و اندوهگین می‌سازد.
 • اگر در خواب از جایی ساعتی بدزدید، نشانه آن است که دشمنی سرسخت به خوش نامی و شهرت شما حمله خواهد کرد.
 • اگر خواب ببینید به کسی ساعت مچی هدیه می‌دهید، نشانه آن است که از تفریحات پست و زودگذر پرهیز خواهید کرد.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

 1. سلام من خواب دیدم یک ساعت رومیزی طلا و بزرگ هدیه گرفتم بعد رفتم اینو فروختم کلی پول به جیب زدم بعد تو فکر بودم سرمایه گذاری کنم و این حرفا . با خودم گفتم حالا که من پولدار شدم نباید خدا و فقرا و از یاد ببرم رفتم دست یه پسر بچه‌ی نیازمند رو گرفتم بردم براش کلی لباس خریدم این تعبیرش چیه ؟

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *