تعبیر خواب سشوار و سشوار کردن موی بلند نشانه چیست؟

تعبیر خواب سشوار و سشوار کردن موی بلند نشانه چیست؟

تعبیر خواب سشوار نشانه چیست؟

سشوار کردن مو میتواند نشانه دوست خوب و یار خوب باشد در زیر تعبیر خواب سشوار و سشوار کشیدن موی بلند را دارد که در زیر برای شما نظر معبرین غربی و شرقی را برای شما گذاشته ایم تا بتوانید تعبیر خواب خود را در زیر ببینید .

تعبیر خواب سشوار
معبرین غربی گویند:

سشوار در خواب نشان دهنده نیاز شما به تغییر در طرز فکر و نگرش نسبت به مسائل و موضوعات اطرافتان است.
سشوار همچنین بیانگر بهبود بخشیدن به روابطی است که در حال حاضر در آن‌ها قرار گرفته‌اید.

 

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سشوار در خواب دوست یا کمکی است پر سر و صدا و مزاحم که ضمن مفید بودن و خدمت کردن زیاد حرف می زند و زحمت می‌دهد. اگر در خواب دیدید سشوار دارید چنین کسی به زندگی شما وارد می‌شود.

 

تعبیر خواب سشوار کشیدن مو
معبرین غربی گویند:

سشوار کشیدن در خواب نشانه و سمبل امور احساسی و سازش در موضوعات مختلف است.
اگر در خواب دیدید که موهای بلوندی را با سشوار خشک می‌کنید این خواب هشداری به شما در مورد شایعات گفته شده در اطرافتان می‌دهد.

 

تعبیر خواب سشوار دستی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: سشوار دستی خدمتکار یا دوستی است که به خانه شما می‌آید و زیاد حرف می زند و شما را به دردسر می‌اندازد.

 

تعبیر خواب سشوار پایه دار
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:  سشوار پایه دار کسی است با همان خصوصیات که شما نزد او می‌روید و خدمت می‌خواهید. اگر دیدید سشوار پایه دار و بزرگ در خانه دارید در روزهای آینده به طبیب مراجعه می‌کنید. اگر دیدید کسی به شما سشوار پایه دار می‌دهد او وسیله آشنایی شما با شخصی می‌شود که می‌تواند خدمتی در جهت منافع شما انجام دهد. اگر شما به کسی سشوار پایه دار دادید شما سبب می‌شوید او با چنین شخصی آشنا شود یا به طبیب مراجعه کند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.