تعبیر خواب سمنو و رنگ غیر طبیعی سمنو نشانه چیست؟

تعبیر خواب سمنو و رنگ غیر طبیعی سمنو نشانه چیست؟

تعبیر خواب سمنو نشانه چیست؟

مطلب زیر تعبیر خواب سمنو میباشد که اگر سمنو رنگ و بوی غیر طبیعی داشته باشد تعبیر خیلی بدی دارد ولی اگر سمنو رنگ و بوی خیلی خوب داشته باشد مطمئنا تعبیر آن به خوبی و نیکی یاد شده است.

سمنو از پیش غذاهایی است که در آخر سال و نزدیک نوروز پخته شده و بیشتر خواب‌های مرتبط با سمنو در آن برهه زمانی دیده می‌شوند. این پیش غذای مغذی از شیره جوشانده گندم تشکیل شده که خود نشان دهنده تعبیر مناسب آن در خواب را نشان می‌دهد. منوچهر مطیعی تهرانی گوید پختن سمنو اقدام به کار نیکی است که هم سود آن به بیننده خواب می‌رسد و هم عاید دیگران می‌شود و به خصوص همراه خویش روزی حلال و معاش پاک می‌آورد.

 

تعبیر خواب سمنو دادن و سمنو گرفتن (نذری)
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر از کسی سمنو گرفتید او شما را نعمت می‌دهد و اگر شما به کسی در خواب سمنو دادید از جانب شما به او نعمت می‌رسد.

 

تعبیر خواب سمنو با رنگ غیر طبیعی
منوچهر مطیعی تهرانی گوید: فقط وقتی خوب نیست که سمنو رنگ یا عطر و بوی طبیعی نداشته باشد. مثلاً اگر سمنو بپزند یا ظرفی سمنو داشته باشید و ملاحظه کنید که سمنوی شما سرخ یا سبز و آبی و یا زرد است خوب نیست، در حالتی که سمنو باید شکلاتی رنگ باشد در چنین صورتی غم و رنج و اندوه می‌رسد. عطر و بوی غیر معمول نیز همین تعبیر را دارد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.