تعبیر خواب سنگ قبر

تعبیر خواب سنگ قبر و خواندن نوشته روی سنگ قبر چیست؟

تعبیر خواب سنگ قبر چیست؟

مطلب زیر در مورد تعبیر خوب سنگ قبر و خواندن نوشته روی سنگ قبر میباشد معمولا تعبیر خواب سنگ قبر نشان دهنده یک عمر طولانی برای فرد میباشد. مطلب زیر را بدقت مورد مطالعه قرار دهید تا بتوانید نظر معبران را در این مورد بدانید.

به گفته منوچهر مطیعی تهرانی دیدن قبر در خواب به هیچ وجه وحشتناک نیست. بسیاری از معبران نوشته‌اند که قبر در خواب زندان است و گرفتاری‌های شدید زندگی است.


تعبیر خواب سنگ قبر

معبرین غربی گویند:
به طورکلی سنگ قبر در خواب نشان دهنده موارد زیر است.

جنبه‌های کنار گذاشتن و سرکوب کردن خود
پیام و نشانه ای از ضمیر ناخود آگاه درباره زندگی واقعی
داشتن عمر طولانی

دیدن سنگ قبری جدید نشانه موقعیت‌های جدیدی برای شماست و مشاهده سنگ فبرهای قدیمی پیش بینی یک رابطه دوستی را برای شما بیان می‌کند.


مطیعی تهرانی: اگر بیننده خواب ببیند روی قبری سنگ می‌نهد یا آن را آجر و سیمان می‌کند، خبر از این می‌دهد که بیننده خواب خرابی را آباد می‌کند یا بنایی می‌سازد، یا خانه ای می‌خرد یا باغی احداث می‌نماید.


تعبیر خواب نوشته‌های سنگ قبر

آنلی بیتون: اگر خواب ببینید نوشته سنگ قبری را می‌خوانید، نشانه آن است که وظایف دشوار و سختی به دوش خواهید گرفت.


معبرین غربی گویند:

  • اگر شما در خواب توانستید که نوشته‌های روی سنگ قبر را بخوانید بیانگر این است که شما به راحتی می‌توانید بر مشکلاتی که با آن روبرو هستید غلبه کنید.
  • اگر خواندن نوشته‌های روی سنگ قبر برای شما سخت بود و نتوانستید آن‌ها را بخوانید شما بایستی منتظر خبرهایی از اتفاقات خوب خوانواده خود باشید.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *