تعبیر خواب خوردن شراب

تعبیر خواب شراب و خوردن شراب چه نشانه ای دارد؟

تعبیر خواب شراب چیست؟

تعبیر خواب شراب و خوردن شراب میتواند نشانه این باشد که فرد به زودی مال بسیار زیادی نصیبش میشود.

در زیر تعبیرهای دیگر از شراب را که توسط معبران بزرگ ارائه گردیده را برای شما قرار میدهیم.

امیدوارم که تعبیر خوابتان را در زیر پیدا کنید


شراب خوردن در خواب را معبرین اسلامی و کهن نشانه‌ای برای خوردن مال حرام توسط بیننده خواب می‌دانند.

البته مطیعی تهرانی شرط لازم برای تاکید بر مال حرام بودن شراب را نیت بیننده خواب در خواب می‌داند.


تعبیر خواب شراب

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای شراب عبارت‌اند از:

  • مال حرام مصرف خواهی کرد
  • ازدواج
  • نعمت

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر در خواب ببینید که شراب می‌نوشید دو حالت دارد.

  • چنانچه شراب را به نیت یک ماده سکر آور می‌خورید ارتکاب گناه و تحصیل مال حرام است
  • اگر به قصد تبرید و فرح و انبساط می‌نوشید اقدام خیر و تحصیل مال حلال است و نعمت و فراوانی.

ابن سیرین می‌گوید:

  • تعبیر خواب شراب، مال حرام می‌باشد.
  • اگر ببینی در بین شراب غرق شده‌ای گرفتار فتنه می‌شوی
  • اگر در خواب ببینی در خانۀ خودت شراب‌های فراوانی داری، تعبیرش این است که به اندازه آن از شخصی زمیندار و صاحب و ملک و املاک به تو سود و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب مشروب خوردن

ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی شراب می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال حرام به دست می‌آوری.


جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی شراب را با آب مخلوط کرده‌ای و می‌خوری، ربا و نزول می‌خوری


بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: مال حرام به دست می‌آوری


تعبیر خواب شراب فروختن چیست؟

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیر شراب فروش، انسانی است که دائماً به دنبال دعوا و درگیری و فتنه می‌باشد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

  1. سلام خواب دیدم در خانه یکی ک نمیشناسم شراب بمن سفارش کرد و دولیوان پر خوردم شرابشم غلیز بود ب رنگ عسل مانند بود توی دنیایه حقیقی من توبه کردم و درخوابم میگفتم توبه کردم ولی مثل اینکه خوشم میامد بخورم

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.