تعبیر خواب شستن مدفوع و پوشاندن آن در خاک نشانه چیست؟

تعبیر خواب شستن مدفوع و پوشاندن آن در خاک نشانه چیست؟

تعبیر خواب شستن مدفوع چیست؟

تعبیر خواب شستن مدفوع و ادرار و همچنین پوشاندن مدفوع در خاک میتواند تعبیری جز جدا شدن مال فرد داشته باشد در زیر به تعبیرات بیشتر مدفوع و ادرار که توسط معبران ارائه گردیده میتوانید بخوانید.

جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب مدفوع کردن انسان، جدا شدن مال و اموال می‌باشد.

 

ابن سیرین نیز می‌گوید: اگر ببینی در دستشویی ادرار و مدفوع می‌کنی نشانه آن است که مال و اموال خود را خرج خواهی کرد.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی در جایی که تا به حال آن را ندیده‌ای مدفوع کردی، ئ یعنی مال خودت را در جایی خرج می‌کنی که ثوابی بدست نخواهی آورد.

 

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی مدفوع کردی و آن را با خاک پوشانده‌ای، به این معنی است که مال خودت را مخفی کرده‌ای

البته مطیعی تهرانی مدفوع را به رهایی از غم و اندوه نیز تعبیر کرده است.

با استفاده از تعابیر فوق می‌توان نتیجه گرفت اگر فرد از عدم وجود پول حرام در زندگی خود مطمئن باشد مدفوع به جدا شدن مال و اموال تعبیر شده و شستن آن صرف کردن این ثروت است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.