تعبیر خواب شهر بازی و شکستن وسایل شهربازی نشانه چیست؟

تعبیر خواب شهر بازی و شکستن وسایل شهربازی نشانه چیست؟

تعبیر خواب شهر بازی چیست؟

تعبیر خوب شهربازی میتواند نشانه این باشد که شما نیازمند استراحت کردن هستید و هرکدام از وسایل شهربازی میتواند تعبیر خواب بسیار متفاوتی دارد که میتوانید در زیر بخوانید.

معبرین غربی گویند:
به تعبیر معبرین غربی دیدن شهربازی در خواب نیاز شما به استراحت و آرامش را در زندگی بیداری نشان می‌دهد. وسایل تفریحی، غرفه‌ها و دیگر دستگاه‌هایی که در شهر بازی وجود دارند می‌توانند تفسیری از جنبه‌های خودتان و یا جایی که در آن زندگی می‌کنید باشد. برای تعبیر و تفسیر بیشتر و هر چه بهتر بایستی به نماد و سمبل‌های محیط (وسایل داخل شهر بازی) بیشتر دقت کرد.

دیدن شهر بازی خالی و متروکه نیاز شما به برنامه ریزی برای ماجراجویی و داشتن سرگرمی را بیان می‌کند.
اگر در خواب دیدید که وسایل شهر بازی شروع به درهم شکستن کنند بیانگر این است که زندگی شما به سمتی که انتظار دارید در حرکت نیست.
اگر در خواب مشاهده کردید که شهر بازی تعطیل بود نشانه عدم توجه و صرف زمان برای لذت بردن است. شما نیاز شدیدی به یکه زمان استراحت دارید.

 

تعبیرخواب چرخ و فلک

غالباً نشانه‌ی این است که در زندگی بیداری نیز شما احساس می‌کنید به جای اینکه هر نوع پیشرفت مشخصی داشته باشید، دور دایره می‌چرخید.

چرخ و فلک در خواب یعنی کاری که بیننده خواب یا در زمان حال و یا در آینده می‌خواهد انجام دهد پایانی مشخص ندارد و در اصل نوعی در جا زدن است. بدان دلیل که چرخ و فلک در بیداری هیچ مقصدی ندارد و مدام در حال چرخیدن به دور خود است و کسی که این خواب را دیده است باید در کاری که بدان مشغول است بسیار مراقب باشد که کارش بی نتیجه نماند.

 

تعبیر خواب تاب بازی
تاب بازی کردن در خواب بدان معنی است که بیننده خواب در آینده به آرامش خواهد رسید اما اگر کسی او را هل می‌داد نشانه‌ی آن است که کسی شما را به بازیچه می‌گیرد و باید در روابطتان بسیار جدی تر باشید اما اگر در خواب دید که کودکان در حال تاب بازی کردن می‌باشند نشانه‌ی ازدواج و تولد فرزندی به زودی است اما اگر تابی خالی دید نشانه‌ی رسیدن به یک موقعیت است که به عبارتی شما آن صندلی را پر خواهید کرد و اگر در خواب دیدید تابی سقوط کرد نشانه‌ی آن است که از یک دلخوشی کوچک دست خواهید کشید دلخوشی که در اصل برای شما هیچ سودی ندارد اما اگر در خواب کسی را بر روی تاب هل می‌دادید نشانه‌ی آن است که در موفقیت یک فرد نقش دارید و به او کمک خواهید کرد.

 

تعبیر خواب سرسره و الا کلنگ
سرسره و الا کلنگ در خواب بیشتر به فراز و نشیب‌های زندگی اشاره دارد که شما بیشتر مشغول زندگی هستید و با پستی‌ها و بلندی‌هایی دست و پنجه نرم می‌کنید که در نهایت لذت بخش و سودمند است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.