دیدن شورت در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شورت زنانه برای مردان و زنان چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب شورت زنانه چه معنی دارد؟

تعبیر خواب شورت زنانه و لباس زیر زنانه برای مردان مطمئنا نشانه خوبینیست و تعبیر یجز ناراحتی و غم و اندوه برای فرد ندارد و برای زنان لباس زیر نو میتواند نشانه این باشد که به زودی خواستگاری خواهد داشت.

معبرین اسلامی پوشیدن لباس زنانه را برای مردان در خواب خوب ندانسته و اکثراً مایه شرمساری در بیداری می‌دانند.


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر مردی در خواب ببیند لباس زنانه پوشیده است، یعنی از بزرگ‌تر خودش دور می‌شود.


‌‌‌‌‌اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: یعنی مال و اموالش زیاد می‌شود، ولی دچار ترس شدیدی خواهد شد.


بعضی از تعبیرگران گفته‌اند: دچار غم و اندوه و بی‌حرمتی می‌شود.


تعبیر خواب لباس زیر زنانه

مطیعی تهرانی می‌گوید:

کرست نیز از پوشش‌های مخصوص خانم‌ها است و دیدن آن در خواب برای مردان خوب نیست.

چنانچه مردی در خواب ببیند که کرست بسته یا کرست خریده که نمی‌داند به چه کارش می‌آید نشان آن است که نزد مردم شرمنده می‌شود و عملی خلاف انجام می‌دهد که شایستگی سرزنش و ملامت پیدا می‌کند.

اگر خانمی در خواب ببیند که کرست نو بسته چنانچه مجرد باشد خواستگار پیدا می‌کند و اگر شوهر داشته باشد نزد شوهرش محبوبیت می‌یابد


تعبیر خواب شورت زنانه از دیدگاه معبرین غربی

معبرین غربی گویند:

شورت زنانه و دیگر لباس‌های زیر در اکثر موارد نشانه ای از مخفی کردن احساسات و نگرش‌های درونی است.

اگر زنی در خواب ببیند که فقط شورت زنانه پوشیده‌ است قطعاً نشانه‌های خوبی نخواهد داشت و رفتاری نامناسب در موقعیت‌هایی که در حال حاضر در آن قرار دارد خواهد داشت.

این خواب بیشتر می‌تواند ناشی از احساس ناخوشی که در زندگی واقعی داشته‌اید دیده شود.
دیدن خواب شورت زنانه برای مردان در خواب نشانه و هشداری از طرف دیگران برای آن‌هاست. ا

ین خواب معمولاً اشاره مستقیمی به هوای نفسانی مردان دارد.

اگر در خواب مردی شورت زنانه بپوشد و احساس شرم و خجالت به او دست دهد نشانه ناراحتی و عدم رضایت از زندگی خود در بیداری است. زندگی مردانی که این گونه خواب‌ها را می‌بینند به دو دلیل رنج آور است

این مردان تحت کنترل یک زن قرار گرفته‌اند (در خانه و یا در محل کار)

این مردان از بی کفایتی خود در برابر دیگران رنج می‌برند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.