تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد توسط مادر نشانه چیست؟

تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد چیست؟

شیر نشانه برکت و نعمت میباشد در زیر تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد توسط مادرش را برای شما ارائه کرده ایم

مطمئنا کسی که این خواب را میبیند مطمئنا میتواند نشانه خوبی برای فرد باشد.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر

مطیعی تهرانی تعبیری را که به صورت کلی برای شیر خوراکی بیان می‌کند

بدین صورت است”شیر خوردنی در خواب نعمت و برکت و سود و بهره است” بنابراین می‌توان این گونه بیان کرد که شیر دادن نیز به معنای نثار کردن نعمت و برکت است که اگر نوزاد پسر باشد این نعمت‌ها را بایستی در راهی منطــقی نثار کرد.

البته مؤلف بانک کتاب جامع تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد پسر را نشانه غم و اندوه می‌داند.


آنلی بیتون: اگر در خواب مشاهده کنید که مادرى نوزاد خود را شیر می‌دهد، به این معنا است که به سعادت و خوشبختى خواهید رسید.


تعبیر خواب شیر دادن به نوزاد دختر

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دختر این گونه بیان می‌کند که “اگر در خواب ببیند فرزند دختری دارد و به او شیر می‌دهد

یعنی خرمی و نعمت براوافزون می‌شود به میزان شیری که به بچه دخترش داده (در بیداری چنین بچه ای نداشته باشد) ”


تعبیر خواب شیر دادن به بچه دیگران
مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب در مورد شیر دادن به نوزاد دیگری هم تعبیری به مانند شیر دادن به نوزاد دختر بیان می‌کند

یعنی افزایش خرمی و نعمت به اندازه شیری که در اختیار نوزاد قرار می‌دهد.


تعبیر خواب جمع شدن شیر و شیر خوردن نوزاد

ابن سیرین:

  • اگر زنی بیند که شیر در پستان او جمع شد، دلیل که او را فرزندی آید.
  • اگر کسی به خواب بیند که کودک شده بود و شیر می‌خورد، دلیل است که از مرادها بازماند.

تعبیر خواب شیر دادن مرد به نوزاد
ابراهیم کرمانی: اگر مردی در خواب بیند کودکی را شیر می‌داد، دلیل است او را در زندان کنند.


تعبیر خواب بچه شیر خوار

لیلا برایت:
اگر بچه‌ای را در حال شیر خوردن ببینید، نشان دهنده‌ی آینده‌ای خوب و آرام است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

  1. سلام خانمی هستم متاهل که نامزد هستم دیشب درخواب دیدم که فرزند دختری دارم که از سینه راستم شیر میخورد اما شیر سینه چپم زرد و تلخ است که از ان نمی خورد و گریه میکند وبعد خودم با انگشت یکم ان را مزه کردم دیدم تلخ است

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *