تعبیر خواب صلیب و شکستن صلیب چیست؟

تعبیر خواب صلیب و شکستن صلیب چیست؟

تعبیر خواب صلیب چیست؟

تعبیر خواب صلیب میتواند برای فرد خوب باشد زیرا اگر شخصی خواب صلیب را ببیند میتواند این امید را داشته باشد که از رتبه بسیار بالایی بهمرهند خواهد شد در زیر به تعبیر خواب شکستن صلیب نیز دقت نمایید.

معبرین غربی گویند: صلیب در خواب نشانه شخصی است که از رتبه و مرتبه بالایی بهره می‌برد این شخص می‌تواند یک شخصیت مهم مذهبی باشد. حمل کردن صلیب به معنای ازدواج و یا تولد فرزند پسر است.

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن صلیب در خواب، نشانه گرفتاری است. سعی کنید به کارهای خود نظم و سامانی بدهید.
اگر خواب ببینید کسی صلیب بر دوش حمل می‌کند، نشانه آن است که مبلغین مذهبی از شما می‌خواهند به مؤسسات خیریه کمک کنید.

 

تعبیر خواب پرستیدن صلیب
ابن سیرین: اگر ببینی صلیب را می‌پرستی، به این معنی است که برای خدا شریک قرار می‌دهی و مشرک می‌شوی

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی صلیب را عزیز و گرامی می‌داری و آن را می‌بوسی، یعنی در دین اسلام محکم و پایدار نبوده و با کافران دوست می‌باشی.

 

تعبیر خواب صلیب گرفتن و به گردن انداختن
ابن سیرین می‌گوید:

اگر ببینی در گردن خودت صلیب داری بیانگر این است که اعتقادات تو در دین درست نمی‌باشد.
اگر در خواب ببینی صلیب خریده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که در دین خودت دچار ضعف و اشکال شده‌ای و تمایل به کفر داری.

 

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو صلیب می‌دهد، ولی تو آن را شکسته‌ای یا از خانه بیرون انداخته‌ای، یـعـنـی در دین اسلام محکم و پایدار می‌باشی و با کافران دشمن هستی.

 

تعبیر خواب صلیب شکسته
برایت می‌گوید:

دیدن یک صلیب شکسته در خواب، به معناى آن است که موضوعى باعث ناراحتى شما می‌شود.
دیدن صلیب واژگون در خواب، نشانه‏ شکست در انجام کارها است.

 

تعبیر خواب به صلیب کشیده شدن
لیلا برایت می‌گوید:  اگر خواب ببینید که شما را به صلیبى بسته‌‏اند، یعنى دچار یأس و ناامیدى می‌شوید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.