تعبیر خواب طالبی چیست؟

تعبیر خواب طالبی و خوردن طالبی چیست؟

تعبیر خواب طالبی چیست؟

تعبیر خواب طالبی و خرودن طالبی تعبیر و نشانه بسیار خوبی میتواند برای فرد داشته باشد و نشانه سلامتی برای افراد بیمار است که در زیر بطور کامل در مورد این میوه شیرین تابستانی صحبت شده است.

طالبی میوه‌ای شیرین و آبدار است که ریشه آن مربوط به کشورهای الجزایر و فرانسه می‌شود. این میوه دارایی پوسته‌ای سخت و گوشته‌ای بسیار نرم است.


تعبیر خواب طالبی

معبرین چینی گویند:

 • دیدن میوه طالبی در خواب و رؤیا بیانگر طول عمر زیاد خواب بیننده است.
 • اگر بیننده خواب بیمار باشد و در خواب میوه طالبی را ببیند به زودی بهبود یافته و از بیماری رهایی می‌یابد.

معبرین غربی گویند:
دیدن طالبی بر دو وجه است.

 • سلامتی
 • مشکلات کاری
 • اگر بیننده خواب بیمار بوده و خواب طالبی ببیند بهبود می‌یابد.
 • اگر فردی که در خواب رویای طالبی می‌بیند سالم و سلامت باشد گره‌ای در کار او به وجود خواهد آمد.

دیدن میوه طالبی در قفسه بالای همه میوه‌ها در خواب نشانه حقوق بالا، خانه و سلامتی است.


ابراهیم کرمانی گوید:
تعبیر خواب گلابی امرود سبز و شیرین به وقت خود دید یافتن مراد است. اگر بیند امرود را همی خورد، دلیل برمنفعت است.


حضرت امام جعفر صادق فرماید:
خوردن امرود در خواب بر پنج وجه است

 • اول: مال حلال،
 • دوم: توانگری،
 • سوم: زن،
 • چهارم: یافتن مراد،
 • پنجم: منفعت.

اگر بیند پادشاه امرود می خورد، دلیل که از مردی بزرگوار ، به همانقدر که خورده، نفع یابد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *