تعبیر خواب قیچی کردن مو چیست؟

تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن مو چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب قیچی چیست؟

تعبیر خواب قیچی و قیچی کردن مو برای زنان و مردان کاملا متفاوت میباشد و برای موی زنانه و موی مردانه این تعبیر متغیر میباشد همچنین تعبیر خواب قیچی نشان دهنده زوج میباشد.

معبرین غربی به مانند آنلی بیتون دیدن قیچی در خواب را نشانه بدشانسی و بد اقبالی می‌داند در صورتی که مطیعی تهرانی تفسیری کاملاً متفاوت با این معبرین بیان کرده است.

مطیعی تهرانی قیچی را مصداق زن و شوهری می‌داند که با چیدن، فتنه و تفرقه در وجود دیگران می‌اندازند البته معبرین دیگر نیز در مورد قیچی تعابیری را آورده‌اند که در ادامه و در مجموعه تعبیر خواب مجله اینترنتی ستاره به آن‌ها خواهیم پرداخت.


تعبیر خواب قیچی

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قیچی در خواب نماینده یک نفر نیست بلکه معرف دو نفر است. مثل زن و شوهر یا خواهر و برادری فتنه انگیز و تفرقه انداز و موجب نفاق و جدایی. قیچی را اگر در خواب در دست داشته باشید یا اگر در دست دیگری ببینید تعبیری متفاوت دارد ولی به هر حال بیننده خواب یا عامل است یا معلول.


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب قیچی، شخصی است که چیزها را قسمت می‌کند.


امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای قیچی عبارت‌اند از:

مردی تقسیم کننده
مردی اصیل و نجیب
دوستی موافق و سازگار


لوک اویتنهاو می‌گوید:

قیچی: سود

بریدن با قیچی: شما باکی از فقر ندارید


آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن قیچی در خواب، نشانه بداقبالی است. زنان به همسران خود حسادت می‌ورزند و با آنان صادق نخواهند بود، عشاق از یکدیگر جدا می‌شوند، و بیهودگی بر افق افکار نقش می‌بندد.

دیدن قیچی شکسته در خواب، نشانه روبرو شدن با مشاجرات و اختلافات است و همچنین جدایی از نزدیکان.
گم کردن قیچی در خواب، علامت آن است که از کارهای نامساعد دوری خواهید کرد.


تعبیر خواب قیچی تفتین

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: قیچی تفتین و فتنه انگیزی و ایجاد تفرقه است و چنانچه در دست دیگری باشد خواب شما خبر می‌دهد که در مورد شما دو نفر متفقاً فتنه می‌کنند.

اگر در دست شما باشد این شما هستید که به کمک دیگری فتنه می‌کنید و نفاق به وجود می‌آورید.

مثلاً با کمک همسرتان یا خواهر و برادرتان. ممکن است این کار عمدی نباشد ولی به هر صورت هست.

این تعبیر در صورتی است که قیچی محور خواب باشد ولی اگر محور نباشد اثر کلی ندارد.


تعبیر خواب تیز کردن قیچی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

تیز کردن قیچی: دعوا


آنلی بیتون: اگر خواب ببینید قیچی خود را تیز می‌کنید، نشانه آن است که می‌کوشید کاری برخلاف احساسات خود انجام بدهید.


تعبیر خواب قیچی زدن مو

منوچهر مطیعی تهرانی گوید: اگر زنی در خواب ببیند که گیسویش را قیچی کرده‌اند یا در عالم خواب این ادراک برای او باشد که گیسویش قیچی شده و یا ببیند که قیچی را با گیسویش آشنا کرده‌اند خوب نیست زیرا آن زن بد نام می‌شود و مورد اتهام و افترا قرار می‌گیرد. این تعبیر فقط برای قیچی شدن است نه کوتاه شدن.


تعبیر خواب قیچی کردن ریش و سبیل

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ریش خود را با قیچی اصلاح می‌کنی، یعنی به کار سرپرستی و ریاست خودت بر خانه رسیدگی خواهی کرد.


تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی کسی سبیل تو را با قیچی اصلاح کرده است، تعبیرش خوب بوده و ضرر و زیانی به تو نمی‌رسد.

ولی اگر ببینی هنگام اصلاح کردن، سبیل تو را بریده و از ته زده است، یعنی هیبت تو کمتر می‌شود.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *