تعبیر خواب لواشک و ترشی خوردن چیست؟

تعبیر خواب لواشک و ترشی خوردن چیست؟

تعبیر خواب لواشک چیست؟

تعبیر خواب لواشک و ترشی خوردن نمیتواند تعبیر خوبی برای بیننده خواب داشته باشد زیرا بطور کلی دخوردن چیزهای ترش در خواب نشانه غم و اندوه برای بیننده خواب میباشد.

مزه ترش در خواب چه تعبیری دارد؟
منوچهر مطیعی تهرانی گوید:

دیدن ترشی‌ها در خواب خوب نیست به هر شکل و به هر نوع که باشند. ترشی در خواب غم و اندوه و تلخ کامی است و این غم و رنج خانگی است.

ترشی در خواب غمی است که هم ممکن است کهنه و ریشه دار باشد و هم کهنه می‌شود و باقی می‌ماند بی آن که بتوانیم در رفع آن بکوشیم.

 

تعبیر خواب لواشک
مطیعی تهرانی در حالت کلی خوردن لواشک را در خواب غم و اندوه برای بیننده خواب می‌داند به خصوص اگرمزه ترش آن را در رؤیا حس کنید.

 

تعبیر خواب لواشک خوردن توسط زن
منوچهر مطیعی تهرانی: اگر زنی در خواب ببیند که لواشک می‌خورد پس از یک دوره ناراحتی و اندوه صاحب فرزندی خواهد شد.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.