تعبیر خواب مجسمه و شکستن تندیش نشانه چیست؟

تعبیر خواب مجسمه و شکستن تندیش نشانه چیست؟

تعبیر خواب مجسمه چیست؟

تعبیر خواب مجسمه از نظر معبران بسیار متفاوت تعبیر شده و هر کدام بسیار متفاوت این خواب را تعبیر کرده اند بعضی از معبران می گویند اگر در خواب مجسمه و یا تندیسی خریدید نشانه این است که به زودی زن یا کنیزی را به اختیار می گیرید.

مطیعی تهرانی:

از نظر علم تعبیر خواب مجسمه یا تندیس نماد هر عزیز و محبوبی است که در زندگی بیداری وجود دارد. همه چیزها یا اشخاصی که دوستشان داریم و در زندگی ما جائی خاص خویش دارند خواسته یا ناخواسته در خواب‌ها تندیس می‌شوند. پس نمی‌توان به تنهایی زن را نماد دیدن مجسمه و تندیس در خواب دانست.
تندیس در خواب غرور و نخوت و خود بینی و انحراف از طریق راست نیز هست بخصوص اگر مجسمه خودمان را در خواب ببینیم یا احساس کنیم که آن مجسمه ما است

 

از امام جعفر صادق علیه السلام نقل می‌کنند که تندیس در خواب یا غم و اندوه است یا نقصان در قدر و جاه است و یا بی امانتی در کارها

 

آنلی بیتون می‌گوید:

دیدن مجسمه در خواب، نشانه توفیق اندک در امور عشقی است.
اگر خواب ببینید در جایی از خانه مجسمه ای می‌گذارید، علامت آن است که اراده شما سست می‌شود و به آسانی در آستانه گمراهی قرار می‌گیرید. زنان بعد از دیدن چنین خوابی باید بیشتر مراقب آبروی خود باشند. اگر مجسمه‌ها در خواب بد هیبت به نظر برسند، علامت آن است که در خانواده خود با مشکلی مواجه خواهید شد.

 

تعبیر خواب شکستن مجسمه
ابن سیرین می‌گوید اگر دیدید مجسمه ای دارید یا خریدید زن می‌گیرد و یا کنیزکی می‌خرید و اگر دیدید مجسمه شما افتاد و شکست زن را طلاق می‌دهید یا می‌میرید و یا کنیزک را می‌فروشید. این درست می‌تواند باشد اما با نحوه زندگی امروز ما تطبیق نمی‌یابد.

 

مطیعی تهرانی می‌گوید:

چنانچه در خواب ببینیم تندیسی را می‌شکنیم یا به زمین می‌افکنیم (به نیت خرد کردن و از بین بردن) و یا چهره‌اش را با رنگ می‌پوشانیم که شناخته نشود تعبیری یکسان خواهد داشت و تندیس در علم خواب به جای کسی یا چیزی قرار می‌گیرد که از آن نفرت داریم.
تندیس هوای نفسانی است که زیاد به آن توجه داریم حال اگر دیدیم مجسمه ای را خودمان می‌شکنیم مبارزه با تمایلات نفسانی است و اگر دیدیم مجسمه ای که داریم شکسته، شکست و زیان عاطفی است.

 

تعبیر خواب داشتن چندین مجسمه
منوچهر مطیعی تهرانی: داشتن چندین تندیس تحیر و سرگردانی در میان هوس‌ها و تمایلات بی شمار است و گویای هوسبازی ما است.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *