تعبیر خواب پنهان شدن

تعبیر خواب مخفی شدن از دست دیگران چیست؟

تعبیر خواب مخفی شدن چیست؟

همانطور که همه ما میدانیم پنهان شدن از دست دیگران میتواند استرس زیادی به ما وارد کند و تعبیر خواب مخفی شدن نیز نشان دهنده حالات روحی و روانی ما میباشد که دچار یک نوع آشفتگی درونی شده ایم.


معبرین غربی گویند:

دیدن رویاهایی در مورد مخفی شدن و پنهان شدن نشانه این است که بیننده خواب در درون خود از رازهایی محافظت کرده و آن‌ها را بروز نمی‌دهد. این گونه خواب‌ها می‌تواند علائمی از ترس روبرو شدن با مشکلات و مسائل پیش رو باشد. اگر چه که بایستی بیننده خواب این موضوعات را بیان کرده و قبل از اینکه دیگران به رازهای وی پی ببرد خود آن‌ها را اعتراف کند.


لوک اویتنهاو می‌گوید:

پنهان شدن: تشویش
پنهان کردن چیزی: نیات بد


آنلی بیتون می‌گوید: اگر خواب ببینید که خود را پنهان می‌کنید، بیانگر آشفتگی روحی شما است. اگر دختری در خواب چیزی را پنهان کند، یعنی مورد اتهام دیگران قرار می‌گیرد.


تعبیر خواب پنهان شدن از دست دیگران (پلیس)

معبرین غربی گویند: دیدن مخفی شدن از دست دیگران (پلیس، والدین و…) بیانگر احساس مقصر بودن در زندگی واقعی بیننده خواب است.


تعبیر خواب مخفی شدن دیگران

معبرین غربی گویند: اگر دیگران را در حال مخفی شدن مشاهده کردیده به این معنی است که شما به دنبال پیدا کردن احساس امنیت و حفاظت برای خود هستید.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

  1. سلام
    تعبیر خواب اینکه من همکارم رو در حال مخفی کردن لباس شخصی که دوست دارم در گاوصندوق شرکت دیدم و اینکه اون فرد با یه لباس دیگه بیرون رفتش چیه

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.