تعبیر خواب مدرسه

تعبیر خواب مدرسه و دوران مدرسه چه مفهومی دارد؟

تعبیر خواب مدرسه چیست؟

مدرسه چیزی جز یاد دادن علم و دانش و راه درست به انسان یاد نمیدهد بنابراین تعبیر خواب مدرسه و دوران مدرسه بالطبع نمیتواند نشانه بدی برای انسان باشد در زیر این تعبیر خواب را برای مشا قرار داده ایم.

مدرسه، دانشگاه و دیدن مکان‌هایی از این دست در خواب همگی نماد نشان دادن منطق و مسیر صحیح پرداختن به کارهاست.

با دیدن اینگونه خواب‌ها بایستی به اوضاع پریشان اطراف خود سر و سامانی دهیم تا بتوان راه درست را انتخاب کرد.

دیدن گم کردن کتاب یا دیر رسیدن به کلاس درس در خواب آشفتگی اوضاع را نشان می‌دهد که با برنامه ریزی می‌توان بر این مشکلات غلبه کرد.


اما تعبیر خواب مدرسه به روایت معبرین غربی چگونه است؟

تعبیر خواب مدرسه به روایت معبرین غربی

برایت مى‌گوید: دیدن مدرسه در خواب، نشانه‌ى آن است که باید در انجام کارهایتان دقت داشته باشید.
درکتاب سرزمین رویاها آمده است


خواب دوران مدرسه:

  • بر دانش شما اضافه می‌شود
  • شروع یک دوره خوب

در یک مدرسه تدریس می‌کنید: سادگی و پاکدلی شما باعث خوشبختی می‌شود
بچه‌ها به مدرسه می‌روند: برای موفقیت باید میانه رو و متواضع باشید
در یک مدرسه هستید: نارضایتی و ناکامی در کارها


لوک اویتنهاو می‌گوید:

  • مدرسه: پیری عاقبت به خیر
  • مدرسه پر از شاگرد: مشکلات
  • جزو شاگردان بودن: رنج و زحمت

آنلی بیتون می‌گوید:

  • اگر خواب ببینید در مدرسه ای حضور دارید، علامت آن است که در کارهایی ادبی امتیازی به دست می‌آورید.
  • اگر خواب ببینید در هنگام نوجوانی به مدرسه می‌روید، نشانه آن است که اندوه و بدبختی زمان حال شما را به یاد تفریحات و صداقت ایام گذشته می‌اندازد.
  • اگر خواب ببینید در مدرسه کتب علمی یا فلسفی تدریس می‌کنید، علامت آن است که برای به دست آوردن مقامی ادبی تلاش خواهید کرد. اما ابتدا باید از پس نیازهای روزانه زندگی بربیایید.
  • اگر خواب ببینید به ساختمان مدرسه ایام کودکی نگاه می‌کنید، علامت آن است که وقایع تلخ و اندوهبار بر زندگانی شما سایه می‌افکند.

به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *