تعبیر خواب مسجد

تعبیر خواب مسجد مکه یا مدینه برای یک مسلمان چیست؟

تعبیر خواب مسجد چیست؟

تعبیر خواب مسجد برای فرد مسلمان میتواند نشانه دین و دیانت فرد مسلمان باشد و میتواند تعبیری مانند رهبر , موذن برای فرد مسلمان است و این تعبیر خواب میتواند فرد مسلمان را از دلهره و اضطراب نشان دهد.


تعبیر خواب مسجد

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای مسجد عبارت‌اند از:

 • پادشاه
 • قاضی
 • عالمی بزرگ
 • رئیس
 • رهبر و پیشوا
 • مسجد
 • خطیب و خطبه خوان
 • مؤذن
 • قیم و سرپرست
 • خوشنامی و شهرت خوب و نیک
 • خیر و برکت
 • زن خوب و نیکو.

تعبیر خواب رفتن به مسجد

جابر مغربی می‌گوید:

 • اگر ببینی به مسجد یا مکه یا مدینه می‌روی از تمامی ترس‌ها و دلهره‌ها ایمن می‌شوی و به خواسته‌های دینی و دنیوی خودت خواهی رسید.
 • اگر در خواب ببینی چراغ مسجد را روشن کرده‌ای، یعنی در کاری که مشغول آن هستی روشنی بوجود می‌آید.

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی با عده‌ای به مسجد می‌روی، یـعـنـی با زنی ازدواج می‌کنی.


تعبیر خواب نماز خواندن و اذان گفتن در مسجد

ابن سیرین می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی از مسجد یا مناره اذان می‌گویی، تعبیرش این است که مردم را به دینداری و خداخواهی دعوت می‌کنی.
 • اگر ببینی در مسجد یا عبادتگاه عبادت می‌کنی خیرات زیادی انجام می‌دهی، ولی اگر ببینی در جای ناشایستی عبادت می‌کنی، تعبیرش بر عکس حالت قبلی می‌باشد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر ببینی بدون قبله در مسجدی نماز می‌خوانی، تعبیرش بی‌دینی می‌باشد.
 • اگر ببینی در مدرسه یا مسجد پیش‌نماز شده‌ای حاکم آن منطقه از تو اطاعت می‌کند.

تعبیر خواب ساختن مسجد (تعمیر مسجد)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی مسجدی را ساخته‌ای، تعبیرش این است که عده‌ای را برای انجام کاری خوب و درست جمع می‌کنی.


تعبیرگری نیز می‌گوید:

ساختن مسجد به این معنی است که به مسلمانان نیکی می‌کنی
اگر ببینی مسجد یا عبادتگاه اسلامی و یا مدرسه را مرمت و تعمیر و آباد می‌کنی به دنبال ثواب و درستکاری در دین خواهی بود.


جابر مغربی می‌گوید: تعبیرش این است که با زنی دیندار و با ایمان ازدواج می‌کنی.


ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی جای خرابی (مثل مسجد و مدرسه و عبادتگاه و…) را درست می‌کنی عقل و دین و ایمان تو درست خواهد بود و به ثواب آخرت می‌رسی.


تعبیر خواب خراب شدن مسجد

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

 • اگر در خواب ببینی دیوار شهر یا دیوار مسجد جامع شهر افتاده است بیانگر این است که حاکم شهر هلاک و نابود می‌شود.
 • اگر ببینی مسجدی خراب شده است شخص عالمی در آنجا از دنیا می‌رود.

امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر ببینی مسجد یا مدرسه یا عبادتگاهی را خراب کرده‌ای دین و دنیای تو دچار نقصان و اشکال می‌شود.


تعبیر خواب ادرار کردن در مسجد

جابر مغربی گوید: اگر بیند که در مسجد ادرار کردن همی کرد، دلیل کند که مال خویش هزینه کند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.