تعبیر خواب میگو

تعبیر خواب میگو و خوردن میگوی پخته شده چیست؟

تعبیر خواب میگو چیست؟

از آنجا که میگو یکی از عجیب ترین جاندرانیست که در دریا میباشد تعبیر خواب میگو نیز بسیار عجیب و غریب میباشد و تعبیر آن میتواند این باشد که دوستانی در اطراف خود دارید که دارا یرفتارهای عحیبی میباشند.در زیر به تعبیرات بیشتری قرار داده شده است


تعبیر خواب میگو

معبرین غربی گویند:

دیدن میگو یا جانورانی مانند آن در خواب نشانه از رفتارهای عجیب و غریب است. اگر در خواب خود میگو را در دست گرفتید دلیل بر آن است که شما می‌توانید بر دوستانتان تکیه کرده و از کمک آن‌ها استفاده کنید.

دیدن خزیدن میگو در خواب بیانگر نتایج بسیار خوب در مسائل کاری و مالی است. البته شما این موقعیت عالی را رد خواهید کرد و از در آینده از رفتار خود پشیمان خواهید شد.

میگو نشانه ثروتی است که برای رسیدن به آن باید زحمت بیشتری بکشید.

اگر خواب ببینید از دریا میگوهای فراوان و درشت و پرگوشتی را صید می‌کنید، ثروت هنگفتی به دست خواهید آورد.


تعبیر خواب میگو پخته شده

معبرین غربی گویند: میگو پخته شده حاکی از شکست در نقشه‌ها و برنامه ریزی‌هایی است که برای خود متصور شده بودید.


تعبیر خواب خوردن میگو

معبرین غربی گویند:

خوردن میگو در رؤیا نشانه‌های خوبی را به همراه نخواهد داشت. شما به شدت به دیگران وابسته هستی و این وابستهگی و عدم استقلال در زندگی اثرات جبران ناپذیری را بر نحوه زندگیتان خواهد گذاشت.

سفارش میگو در رستوران تأویل بر وضعیت پر سود برای بیننده خواب دارد.


تعبیر خواب خریدن میگو
اگر خواب ببینید میگوهای ریز خریده‌اید یا شکار کرده‌اید، به ثروتی می‌رسید که برای رسیدن به آن باید سختی‌های زیاد ولی کوچک را تحمل کنید و زحمت بکشید، همانطور که پاک کردن میگو سخت است و هرچه میگو کوچک‌تر باشد، پوست کندن آن برای رسیدن به گوشتی مطلوب، زحمت بیشتری را طلب می‌کند.


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *