تعبیر خواب گرفتن ناخن چیست؟

تعبیر خواب ناخن و کوتاه کردن چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب ناخن چیست؟

تعبیر خواب ناخن میتواند برای فرد نشانه نیرو و توانایی میباشد ولی اگر خواب دید که ناخنتان دراز شده مطمئنا تعبیر بدی دارد ولی کوتاه کردن نخن میتواند نشانه این باشد که دین و ایمان شما قوی تر میشود.


ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب ناخن، نیرو و قوت و توانایی می‌باشد.


ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید:

تعبیردیدن ناخن توانایی و به دست آوردن مال و اموال می‌باشد.

اگر ببینی ناخن‌های تو روشن و پاکیزه هستند، یـعـنـی دارا و بهره‌مند می‌شوی ولی اگر سیاه و کبود هستند، یـعـنـی دچار مصیبت خواهی شد.


امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای ناخن عبارت‌اند از:

 • قدرت و توانایی
 • قدر و منزلت انسان
 • شجاعت و دلیری
 • فرزند
 • سود و منفعت

مؤلف کتاب بانک جامع تعبیر خواب گوید: درآمدن ناخن یعنی بیماری یکی از نزدیکان یا خودش


ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ناخن‌ها دراز می‌باشند، تعبیرش بد است.


تعبیر خواب کوتاه کردن ناخن

ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی ناخن خود را با قیچی گرفته‌ای، دین و ایمان و دیانت تو بهتر و قویتر می‌شود.


ابراهیم کرمانی می‌گوید:  اگر ببینی ناخن تو از ته و از ریشه درآمده است مال و اموال تو دچار کاهش می‌شود و زیان می‌بینی، ولی اگر ببینی ناخن مجدداً رویید و درآمد مال و اموال از دست رفته را دوباره به دست می‌آوری.


تعبیر خواب ناخن به روایت معبرین غربی

لوک اویتنهاو می‌گوید:

 • ناخن بلند: سود
 • ناخن کوتاه: ضرر
 • گرفتن ناخن: شرمساری

آنلی بیتون می‌گوید:

 • دیدن ناخن در خواب، نشانه زحمت بسیار و دستمزد اندک است.
 • سوهان کشیدن و تمیز کردن ناخن‌ها در خواب، نشانه آن است که به کار افتخارآفرینی دست خواهید زد.
 • دیدن ناخن‌های شکسته در خواب، نشانه بیمار شدن و شکست خوردن در حرفه خود است.
 • مشاهده‌ی ناخن در خواب، علامت انجام کارهای زیاد است.
 • اگر خواب ببینید که ناخن‌هایتان شکسته است، به این معنا است که در انجام کاری دچار شکست می‌شوید.
 • اگر خواب ببینید ناخن‌هایتان را سوهان می‌کشید، علامت آن است که موفق و پیروز خواهید بود.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب لاک زدن


به اشتراک بگذارید: پینترست تلگرام تامبلر لینکدین ایمیل

۱ نظر

یک پاسخ بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *